Udstykning og skel – matrikulært arbejde udført af en landinspektør

Der er flere opgaver der man har brug for en god landinspektør. En landinspektør sidder med nogle helt særlige kompetencer indenfor opmåling og matrikulært arbejde generelt. Her kan du læse mere om hvordan en landinspektør kan være ekstremt nyttig i forbindelse med udstykning og skel. 

Hvad er udstykning og skel? 

Skelfastlægging og udstykning af nye ejendomme, kræver en nøjagtig opmåling. Hvis du for eksempel skal ændre din faste ejendom, vil det være naturligt at få foretaget en opmåling af skel. Dette vil også være relevant i forbindelse med en konflikt med naboer og lignende, der man ikke har opdateret fastsatte skel, eller der hersker uenighed om disse. Hvis du eller I er tvivl om skelenes placering, så er det relevant at få en landmåler til, at opklare disse. Dette kan man gøre ved at tage i brug arkiver, der de fastsatte, oprindelige skel står skrevet, og så kan man på ny finde frem til disse og afmærke dem med nye skelpæle. 

Udstykning af grund skal også foretages af en erfaren og beskikket landinspektør. Det kan for eksempel være hvis en ejendom skal sælges som en helt ny ejendom eller hvis man skal lave en aftale der går over mere end 30 år. 

Det er en god ide at vælge en erfaren landinspektør, der har et grundigt arkiv, der strækker sig over så lang tid, at man kan opklare selv meget gamle skel. 

En anden vigtig oppgave som en landinspektør udfører,  er sammenlægning af arealer. Sammenlægning af arealer sker når to arealer der ejes af den samme person og grænser til hverandre, kan lægges sammen til èn ejendom. Dette kan være en fordel i flere situationer. 

Hvad er arealoverførsel?

Der er også mange der har brug for Hjælp til arealoverførsel. Dette kan blive nødvendigt, hvis man vil overføre areal mellem to landbrugsejendomme eller jordbytning. Dette kræver en landinspektør der kan sørge for at alle de tekniske ting er i orden forud for overførselen. Det kan for eksempel være at afklare kontrol og indhentning af tilladelser og klarering af servitutter og tinglysninger på ejendommerne. Det kan også involvere opmåling af skel og undersøgelse af gældende lokalplaner.